Reikipraktijk Two-Hands
Ervaringen van deelnemers aan mijn workshop.

Workshop hartweerspiegeling
Graag doe ik verslag van mijn ervaring als deelnemer aan de workshop
Hartweerspiegeling. Deze prachtige workshop is ontwikkeld door Christina Spies, ervaren Reikibehandelaar en Masterkandidaat bij Rebecca Bredenhof. Christina heeft haar inzichten uit de opleiding Spiritueel Kunstzinnig Tekenen gecombineerd met de beoefening van Reiki. Een bevruchtende samenwerking, zo mocht ik ervaren.
Christina vertelde over haar beweegredenen om het hart als uitgangspunt te nemen.
Ons hart als rijk orgaan, als levend orgaan, kloppend hart. Wat kunnen wij er vanaf
onze buitenkant aan ervaren? En wat weerspiegelt het hart als we er op een intieme
manier, via de Reiki, contact mee maken?

Voor en na de behandeling… Een gekscherende opmerking als je in het medisch circuit
terechtkomt, met de vraag of je er beter van bent geworden… En nu op een bijzondere manier van toepassing: voor en na de Reikibehandeling! En ik zal het gelijk verklappen: veel beter!
Vóór de Reikibehandeling mag eenieder met softkrijt een tekening maken van hoe zij
haar hart ziet, hoort, ervaart. Na deze weergave delen we onze ervaringen door naar
ons eigen werk te kijken, ons ermee te verbinden. En ook door op een rustige manier op
elkaars werk te reflecteren. Christina creëert daar een veilige omgeving voor.
Daarna worden we meegenomen in een geleide meditatie, op weg naar een
verdiepend contact met ons eigen hart. Onze Reikihanden leggen we, ieder op haar
eigen manier, op het hart. En dan….. ontspringen beelden, gedachten, gevoelens,
vanuit deze diepe stilte en verbondenheid. Mooi zoals Christina ons de stilte laat en
ruimte geeft. Ontroerend zoals de Reiki ons leidt vanuit een vanzelfsprekendheid dat
alles wat naar boven komt er mag zijn!
Na de Reikibehandeling gaan we weer met softkrijt een beeld maken van onze
verbinding voor dat moment, met onze hartekracht. Ieder weer op haar eigen wijze. En
zo bijzonder om te zien, dat voor en na de behandeling een groot verschil zichtbaar
wordt. Voor mij verandert het van meer hoekige vormen en steviger kleuren naar mildheid,
gedragenheid en zachtheid. Met een prachtig, krachtig, helend beeld dat ik nog elke
dag in mij draag als ik mijzelf een Reikibehandeling geef.
Hartweerspiegeling, een groot geschenk wat we die avond met elkaar mochten delen,
doorwerkend in het hier en nu! En… zo zichtbaar wat Reiki met een mens kan doen!

Dank je wel Christina, voor deze bijzonder mooie ervaring.

Liesbeth van den Brink
Den Haag, september 2012